כדי להתקדם צריך לדבר אנגלית!

  • נחוצה אנגלית בעת ייצוג החברה בכנסים בחו"ל, בשיחות עם עמיתים, ובעת ניהול דיונים מקצועיים

  • מאמרי קידום באנגלית הם קריטיים להצלחה בשוק הבינלאומי

  • שליטה באנגלית עסקית היא הכרחית

?מעוניין לבנות קריירה בינלאומית